Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i DRC / DHSK

Lørdag den 23. februar 2019 kl. 13.00

i Værestedet, Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre

 

 

Dagsorden

1 Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller / referent

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Herunder spørgsmål til beretning.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Regnskabet sættes under afstemning til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Forslag fra medlemmerne

8. Udnævnelse af Æresmedlemmer.

9. Valg af Kasserer: På valg er

• Lone Andersen, modtager genvalg

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er

• Pia Munkholm, modtager ikke genvalg

• Tina Bolland Welsh, modtager genvalg

11. Valg af bestyrelsessuppleanter

• Michelle Jensen, modtager genvalg

12. Valg af Revisor og revisor suppleant for 1 år, på valg er

• Bo Grønbech, modtager genvalg

13. Eventuelt (Herunder kan alt drøftes, men intet besluttes)

 

HUSK: Kun medlemmer, der har betalt kontingent senest den 31. Januar 2019 og æresmedlemmer, kan deltage i generalforsamlingen

 

Punkt 3 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 1/1 2018 til 31/12 2018 er udsendt pr. mail til medlemmerne og offentliggjort på klubbens hjemmeside.

 

INDKOMNE FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN:  

Punkt 6 – indkomne forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægt. § 5.stk. 13.

Ændres til: Medlemmer fra samme husstand må ikke begge besidde en hovedpost i bestyrelse, såsom Formand / næstformand / Kasser.

Punkt 7 – indkomne forslag fra medlemmene: Ingen indkomne forslag

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen i DRC / DHSK

 

Årsberetning 2017

 

Beretningen for år 2017 er nu tilgængeligt.

 

 

 

Årsberetning 2018

 

Beretningen for år 2017 er nu tilgængeligt.