Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i DRC / DHSK

Lørdag den 24. februar 2018 kl. 13.00

i Værestedet, Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre

 

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller / referent
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Regnskabet sættes under afstemning til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontigent
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Forslag fra medlemmerne
 8. Valg af formand: På valg er Frank Sørensen, modtager ikke genvalg
 9. Valg af kasserer: På valg er Lone Andersen
 10. Valg til bestyrelsen: På valg er Michelle Jensen
 11. Valg af bestyrelsessuppleanter: På valg er Rita Hansen og Majbritt Sonne Jørgensen
 12. Valg af Revisor og Revisor suppleant for 1 år: På valg er Bo Grønbech
 13. Eventuelt (Herunder kan alt drøftes, men intet besluttes)

 

HUSK: Kun medlemmer, der har betalt kontigent senest den 31. Januar 2018 og æresmedlemmer, kan deltage i generalforsamlingen

 

Forslag til punkt 6 og 7 skal være indsendt til bestyrelsen 14 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til punkterne 5 -6 -7 kan læses på hjemmesiden www.dhsk.dk fra den 16. Februar 2018, hvis du ikke har adgang til nettet, og ønsker materialet tilsendt kan du kontakte Frank Sørensen, Gørtlerporten 42, 2650 Hvidovre, tlf. 2547 2901 og få tilsendt materialet.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen i DRC / DHSK

 

OUR HISTORY

 

 

OUR VISION

 

 

USEFUL INFO

 

 

DRC/DHSK - Klubben hvor hunden er i centrum