Bestyrelse

Bestyrelsen består af følgende:

 

 

Formand: Frank C. Sørensen

Næstformand: Stig Jensen

Kasserer: Lone Andersen

Best.medlem: Michelle Jensen

Best. medlem: Pia Munkholm

Suppl. : Majbritt Sonne Jørgensen

Suppl.: Rita Hansen

 

 

 

 

 

DRC/DHSK - Klubben hvor hunden er i centrum