Bestyrelse

Medlemmer i DRC/DHSK's Bestyrelse:

 

 

Formand: Stig Jensen

Næstformand:

Kasserer: Lone Andersen

Best. medlem: Pia Munkholm

Best. medlem: Majbritt Sonne Jørgensen

Best. medlem: Tina Bolland Welsh

Suppl.: Michelle Jensen