Championat

Tildeling af Championat titler.

 

Nationale og Internationale titler er først opnået når Certefikater er indsendt til DRC / DHSK og titlen indført i stambogen / Præmiebogen, og diplomet med angivelse af opnået titel er sendt til hundens registrerede ejer.

 

Championat titler, der er opnået i andre klubber på Nationale og Internationale udstillinger, og som anerkendes af DRC / DHSK, vil være godtaget som værende opnået på en udstilling i

DRC / DHSK.

 

Nationale Titler.

 

Ved registrering af nationale titler kan certefikater fra andre klubber i danmark og udlandet anvendes, dog skal mindst et certefikat være erhvervet på en udstilling i DRC / DHSK.

 

Baby Champion og Hvalpe Champion titlerne tildeles de hunde, der i baby og hvalpe klasse har fået.

2 stk BC / HC Certefikater af mindst 2 forskellige dommere.

 

Unghunde Champion titlerne tildeles de hunde, der har erhvervet 3 CAC Certefikater givet af 2 forskellige dommere.

CACIB kan anvendes som CAC certefikat, men kan derefter ikke anvendes mere.

 

Bronze - Sølv - Guld - Platin og Diamant titlerne tildeles på samme måde som dansk champion titlen.

 

Veteran - Bronze - Sølv - Guld - Platin - Diamant titlerne tildeles efter samme regler som de øvrige championater.

 

 

Internationale Titler.

 

International Champion titlen efter de af den internationale Federation Cynologique Internationale ( F C I ), fastsatte regler. Hunden skal have erhvervet 3 CACIB certefikater. Der skal gå mindst 365 dage mellem det første CACIB og det sidste CACIB, og skal være givet af mindst 2 forskellige dommere.